Supervisie voor mensen met een mensgericht beroep
Dok89 is een bureau voor supervisie, gericht op professionals met een mensgericht beroep.

Professionals als zorg- en hulpverleners, docenten en predikanten zijn beroepsmatig altijd gericht op de ander. Zij zijn opgeleid en ervaren in het centraal stellen van de vragen en behoeften van hun patiënten, cliënten, leerlingen en parochianen.

Tijdens de opleiding krijgen veel professionals intervisie en supervisie, bedoeld om hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Na de opleiding is begeleiding niet meer vanzelfsprekend.

Onderhoudsupervisie


Juist in de praktijk is het zinvol en helpend om periodiek supervisie te volgen. Het is dé manier om de professionaliteit te actualiseren en te verbeteren.

Preventiesupervisie


Het is ook mogelijk dat in het werkveld spanningen ontstaan. Tussen professional en leidinggevende, in het team of tussen professional en cliënt. Een professional kan ook een disbalans ervaren tussen werk en privé. Een supervisietraject kan voorkomen dat deze disbalans structureel wordt en belemmerend werkt in het functioneren.

Herstelsupervisie


Als de spanningen onverhoopt toch hoog zijn opgelopen en de professional en zijn of haar werk daaronder lijden, dan kan supervisie ook uitkomst bieden. Het wordt dan ingezet als reparatie van wat stuk is of stuk dreigt te gaan bij de professional en zijn werkomgeving.

Ben jij een professional en herken je je in wat hierboven staat? Zou je het fijn vinden om de ruimte te krijgen om te reflecteren op je eigen werkhouding en werksituatie?

Welkom bij Dok89!
Het motto is: wij helpen je stil te staan zodat jij daarna zelf door kunt gaan.

Opdrachtgevers,
oa.:

© Copyright 2014